کاربر گرامی! استفاده شما از وب‌سایت مركز تخصصي بيمه پزشكان به معني موافقت شما با شرایط و قوانین اين سایت خواهد بود، خواهشمند است جهت جلوگيري از هرگونه مشكل و سو تفاهم این قوانین را مطالعه كنيد.

کاربر گرامی! كليه قوانين و مقررات حاكم بر خدمات ارائه‌شده در اين وب‌سایت تابع قوانين تجارت الكترونيك، آیین‌نامه‌های بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌باشد.

کاربر گرامی! در صورت بروز هرگونه قصور، تقلب و عدم همکاری در ارائه‌ی اصل بیمه‌نامه‌ی سال گذشته و یا عدم ارائه‌ی آن در زمان دریافت بیمه‌نامه جدید، کلیه مسئولیت حاصل از امر فوق بر عهده‌ی بیمه‌گذار خواهد بود و می‌بایست مابه‌التفاوت حق بیمه‌ی الحاقیه جدید مربوطه را که به دلیل لغو اعمال تخفیفات عدم خسارت سال‌های گذشته به وجود آمده است، پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت بیمه‌نامه طبق قانون بيمه ابطال می‌گردد.

مدت اعتبار بیمه‌نامه

مدت‌زمان اعتبار بیمه‌نامه‌ ی شما از تاريخ صدور ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌گردد و به مدت يك سال ادامه پيدا می‌کند. در صورت تمايل می‌توانید بیمه‌نامه چندساله تهيه كنيد.

پرداخت آنلاین حق بيمه به معني صدور بیمه‌نامه نيست و جهت صدور بیمه‌نامه در صورت تكميل بودن اطلاعات همكاران ما در اسرع وقت نسبت به بررسي فرم پيشنهاد شما و رفع ابهامات احتمالي و صدور بیمه‌نامه اقدام می‌کنند.

ارسال بیمه‌نامه

بیمه‌نامه هاي صادرشده در اولين روز كاري پس از صدور با پست پيشتاز به آدرس اعلامي بیمه‌گذار به‌صورت رايگان پست می‌گردند.

انصراف از خريد

در صورت اعلام انصراف تا قبل از صدور بیمه‌نامه كل هزينه پرداخت شده عیناً به بیمه‌گذار برگشت داده خواهد شد.

در صورت اعلام انصراف از خريد پس از صدور بیمه‌نامه، فسخ بیمه‌نامه تابع شرايط فسخ بيمه مسئولیت مدني پزشكان و پيراپزشكان مطابق با ماده ۱۶ آیین‌نامه شماره ۸۲ خواهد بود كه ذيل همين صفحه آورده شده است.

تصویب کننده
شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۸۲

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

تاریخ تصویب

۲۷/۰۱/۱۳۹۲

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ «شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان» را مشتمل بر ۲۱ ماده به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول - کلیات

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این ‌بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار (که جزو غیرقابل‌تفکیک این ‌بیمه‌نامه است) تنظیم گردیده و موردتوافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار که موردقبول ‌بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه ‌نامه ‌یا قبل از آن بطورکتبی به ‌بیمه‌گذار اعلام گردیده است جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن بکار رفته است:

بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این ‌بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار (که جزو غیرقابل‌تفکیک این ‌بیمه‌نامه است) تنظیم گردیده و موردتوافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار که موردقبول ‌بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه ‌نامه ‌یا قبل از آن بطورکتبی به ‌بیمه‌گذار اعلام گردیده است جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن بکار رفته است:

بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

حق‌بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه می پردازد.

موضوع بیمه: جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای ‌بیمه‌گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.

بیمه‌گذار:‌ شخصی است که مشخصات وی در بیمه ‌نامه ‌یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است.

زیان‌دیده: فردی است که براثر خطا، اشتباه، غفلت، بی‌احتیاطی و یا قصور بیمه‌گذار، دچار صدمات جسمی یا روانی یا تشدید بیماری شده است.

غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر طبق شرایط این بیمه‌نامه متعهد می‌گردد در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار به زیان‌دیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

ماده ۳- مدت ‌اعتبار بیمه‌نامه: جز در مواردی که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این ‌بیمه ‌نامه ‌یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی آن مشخص ‌می‌گردد.

حق‌بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه می پردازد.

موضوع بیمه: جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای ‌بیمه‌گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.

بیمه‌گذار:‌ شخصی است که مشخصات وی در بیمه ‌نامه ‌یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است.

زیان‌دیده: فردی است که براثر خطا، اشتباه، غفلت، بی‌احتیاطی و یا قصور بیمه‌گذار، دچار صدمات جسمی یا روانی یا تشدید بیماری شده است.

غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر طبق شرایط این بیمه‌نامه متعهد می‌گردد در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار به زیان‌دیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

ماده ۳- مدت ‌اعتبار بیمه‌نامه: جز در مواردی که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این ‌بیمه ‌نامه ‌یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی آن مشخص ‌می‌گردد.

فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۴- بیمه‌گذار مکلف است در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را با دقت و صداقت اعلام نماید. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهارشده است هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به‌علاوه، نه‌فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

ماده ۵- بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه ‌نامه است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۱۶ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام‌شده در مورد هر بیمار را در صورت درخواست ‌بیمه‌گر در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۷- بیمه‌گذار نباید بدون موافقت بیمه‌گر در مورد مسئولیت‌هایی که تحت پوشش این بیمه‌نامه است، تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه‌گر قرارگرفته باشد.

ماده ۸- بیمه‌گر می‌تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را به مناسبت مسئولیت‌های موضوع این بیمه‌نامه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه‌گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسماً به بیمه‌گر تفویض نماید.

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۹- خسارت‌های قابل تأمین، شامل دیه ناشی از نقص عضو و یا فوت زیان‌دیده و هزینه درمان صدمات جسمی یا روانی اوست که بیمه‌گذار به‌واسطه اقدام یا دستور وی بر اساس رأی مراجع ذی‌صلاح مسئول جبران آن‌ها شناخته شود و بر اساس شرایط این بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد به پرداخت آن‌ها باشد.

ماده ۱۰- در مواردی که با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده، مسئولیت بیمه‌گذار ازنظر بیمه‌گر محرز باشد بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح با جلب موافقت بیمه‌گذار و مدعی یا مدعیان، خسارت را پرداخت و تسویه کند.

ماده ۱۱- تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد مشروط به اینکه ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه ‌نامه ‌یا حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از انقضای بیمه‌نامه و حداکثر پس از ۲۰ روز اطلاع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اعلام‌شده باشد. در صورت توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار این مدت تا شش سال قابل‌افزایش است.

ماده ۱۲- اگر بیمه‌گذار به پرداخت دیه محکوم شود حداکثر تعهد بیمه‌گر در قبال هر زیان‌دیده، معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه از انواع مذکور در قانون مجازات اسلامی حداکثر تا مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۳- بیمه‌گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را با ذکر دلایل به‌طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. اگر پس از تکمیل مدارک مثبته بیمه‌گر، در پرداخت خسارت تأخیر نماید، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می‌شود.

ماده ۱۴- درصورتی‌که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آن‌ها مراجعه نماید.

فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر

ماده ۱۵- جبران خسارت‌های ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خارج از تخصص ‌بیمه‌گذار باشد مگر آنکه زیان‌دیده نیاز به فوریت‌های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.

بیمه‌گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور، تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیان‌دیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.

انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

هر نوع خسارتی که منشأ آن تشعشعات یونیزه‌کننده یا رادیو‌اکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر آنکه استفاده از آن‌ها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

عدم‌النفع.

عمد بیمه‌گذار.

جرایم و جزای نقدی.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۱۶- نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

– عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهکار صادره.

– تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:

۱ متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل.

۲ عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش.

ماده ۱۷- در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق‌بیمه مدتی که باقی‌مانده است به‌صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

مدت بیمه‌نامه    درصد حق‌بیمه سالانه

تا ۵ روز                     ۵

از ۶ روز تا ۱۵ روز           ۱۰

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز         ۲۰

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز         ۳۰

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز         ۴۰

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز      ۵۰

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز    ۶۰

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز    ۷۰

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز    ۸۵

از ۲۷۱ روز تا ۳۶۵ روز    ۱۰۰

ماده ۱۸- محدوده جغرافیایی: این بیمه‌نامه فقط در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است و‌ در خصوص مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در خارج از محدوده مذکور بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی ندارد.

ماده ۱۹- نحوه حل‌وفصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تعبیر، تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه‌نامه، درصورتی‌که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌وفصل‌ نشود به‌ داور مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد. رأی‌ داور‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. درصورتی‌که‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوری‌ ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر یک‌ از طرفین‌ داور‌ اختصاصی خود را‌ تعیین‌ و به‌طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌اتفاق‌ داور ‌دیگری‌ را به‌عنوان‌ سرداور‌ انتخاب‌ خواهند نمود.

رأی‌ هیأت‌ داوری‌ با اکثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

درصورتی‌که‌ هر یک‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور‌ طرف ‌مقابل‌، داور‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نکند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز در مورد تعیین‌ سر داور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر یک‌ از طرفین می‌تواند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ داور یا سر داور ‌بنماید.

ماده ۲۰- مواردی که در این بیمه‌نامه ذکر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

ماده ۲۱- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و جایگزین آیین‌نامه شماره ۳۷ و ۳۸ (شرایط عمومی و تعرفه بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد.

حريم خصوصي

تمامي فعالیت‌های مركز تخصصي بيمه پزشكان مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت الکترونیک و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد.

اين مركز متعهد است از حریم خصوصي شما خريدار محترم محافظت نماید، اطلاعات شمارا محرمانه پنداشته و از جدیدترین تکنولوژی‌های موجود برای حفظ اطلاعات شما استفاده نماید و از هرگونه افشا آن‌ها خودداري نمايد.

مالكيت معنوي

تمامی مطالب ارائه‌شده توسط اين وب‌سایت مانند متن‌ها، طرح‌های گرافیکی، لوگو، موارد قابل دانلود، کپی و تمامی محتوای تولیدشده به‌عنوان اموال مركز تخصصي بيمه پزشكان كشور محسوب می‌شود و حق هرگونه استفاده از آن‌ها تنها در انحصار اين مركز می‌باشد.